Persondatapolitik

Disse betingelser, vores privatlivspolitik, vores retningslinjer for fællesskabet, ethvert krav eller uenighed og al anden brug af webstedet skal fortolkes og reguleres af danske love uden at give virkning til principper om lovkonflikter.

§1 Dataansvarlig
Urban Media har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangs-punkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger på nympho.dk sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Urban Media
Hindegade 6, 1303 København K
CVR: 27142893

§2 Hvilke data behandler vi
Vi behandler kun de oplysninger du giver hos i forbindelse med oprettelse af din profil og annonce. Herunder dit navn, køn, alder, telefon og email.

§3 Opbevaring af data
Alle annonce data bliver gemt i vores database. Billeder og videoer ligger på vores webserver. Begge dele bliver hosted af en professionel hostingudbyder i danmark.

§4 Adgang til personlige oplysninger
Ingen oplysninger der ikke allerede er tilgængelige på den offentligt side vil blive videregivet til trejdepart.

§5 Dine rettigheder
Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for den dataansvarlige.

Ret til indsigt og berigtigelse
Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen. Du har ligeledes ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet. Dette kan gøre ved at logge ind med din profil eller kontakte vores support på support@nympho.dk.

Ret til sletning eller "retten til at blive glemt"
Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

§6Sletning af data
Profiler der ikke har logget ind i 24 måneder vil blive slettet permanent.

§7 Email og SMS
Profiler på nympho.dk vil modtage notifikations email og sms'er, f.eks. i forbindelse med oprettelse og udløb af annoncer og andre service informationer.

Samtykke

§8
Ejer af indhold giver samtykke til, at foto og video, må anvendes ubegrænset på nympho.dk som led i formålsbestemt aktiviteter. Dette gælder med hensyn til sammenhæng, format, placering og medie.

* Ønsker du ikke at dit materiale bliver brugt som led i markedføring på nympho.dk, bedes du rette henvendelse til support@nympho.dk inden du aktivere din annonce.

§9 Mediebrug

Nympho.dk:
Billeder og videoer vil blive præsenteret i forskellige sammenhænge på nympho.dk. På egen profileside, oversigtssider, andres profilesider, etc.

Sociale platforme:
Billeder og videoer vil ikke blive præsenteret på sociale kanaler, herunder Instagram, twitter, facebook og andre fremtidige sociale platforme uden samtykke fra ejeren af billederne.

Digital annoncering:
Billeder og videoer vil ikke blive brugt til annoncering og promovering af nympho.dk på relevante websites i forbindelse med markedsføring af nympho.dk uden samtykke fra ejeren af billederne.

Trykt annoncering:
Billeder og videoer vil ikke blive brugt til annoncering og promovering af nympho.dk i trykte medier, facader eller lign. i forbindelse med markedsføring af nympho.dk uden samtykke fra ejeren af billederne.

§10 Varighed
Samtykke til billeder og video gælder 2 år fra seneste annonceaktivering.