Betingelser & persondatapolitik

Generelt

Annoncer indhold
Annoncen indhold skal være relevant for målgruppen der anvender dette site og skal omhandler en service inden for escort eller massage. Annoncen skal være af dig og med dine oplysninger. Det gælder på beskrivelse og kontaktinformationer m.v. og altså må ikke henlede til andre personer. Dog må der godt oprettes annoncer på vegne af andre med deres samtykke. Fotos og videoer du bruger på dine annoncer skal være af dig eller skal være relevante for annoncen.

Opslag og kommentarer

Sørg for at holde en god tone, hvis du laver opslag der vedr. andre. Det gælder hvad end det er enkelte personer eller steder/bureauer. Kritik og meninger er velkommen men ikke som personlige angreb. Man må ikke krænke en anden bruges privatliv eller på nogen måde angive oplysninger der kan identificere dem.

Det gælder ligeledes ved kommentering på opslag, brugere skal kunne skrive og spørge frit så længer de overholder Nympho’s retningslinier. Respekter at folk har forskellige meninger og lad være med at være fordomsfuld eller ondskabsfuld, bare scroll videre :)

Der er ligeledes forbudt at skrive falske anmeldelse, både positive og negative og mistanke hertil vil medføre sletning af opslag og i sidste ende sletning af profil. Har du selv mistanke om falske anmeldelser skal det indberettes til Nympho.dk.

På Nympho handler det som Escort, Massage, Sex og gode oplevelser, så opret opslag i tråd med dette. Hold derfor de politiske emner til andre fora, med mindre de omhandler ovenstående.

Upload og udgiv kun indhold du selv har rettighed til. Indhold der er uploadet lovligt til Nympho.dk må frit deles videre af andre på Nympho.dk website.

Alt masse opslag, kommentering eller anden form for spam vil blive slettet og kan medføre sletning af profilen.

Nympho.dk kan ikke holdes ansvarlig for brugeruploadet indhold.

Vi understreger, at vi ikke tillader opslag eller kommentarer der vedr. følgende:
- Vold og tilskyndelse
- Farlige personer og organisationer
- Koordinering af skade og offentliggørelse af kriminalitet
- Svindel og bedrag
- Selvmord og selvskade
- Seksuel udnyttelse, misbrug og nøgenhed i forbindelse med børn
- Seksuel udnyttelse af voksne
- Mobning og chikane
- Udnyttelse af mennesker
- Overtrædelse af retten til privatlivets fred og beskyttelse af personlige oplysninger
- Hadefuld retorik
- Voldeligt indhold
- Ondsindet og ufølsomt indhold
- Brud på Kontointegritet og ægte identitet
- Spam
- Brud på Cybersikkerhed
- Uoprigtig adfærd
- Falske nyheder

Fotos og videoer
Det er ikke tilladt at bruge billeder eller videoer du ikke selv har ophavsret til. Ligeledes skal alle personer der fremgår af dette materiale have givet deres sammentykke til at de må fremgå på Nympho.dk.

Ydermere forbeholder Nympho sig retten til at slette billeder, profiler eller indhold, uden varsel, som ikke er i overensstemmelser med Nympho.dk’s retningslinier eller kvalitetsstandard eller som på anden måde skader foretningsgrundlag og varemærke. Dette kan f.eks. være sløret eller misvisende billeder, lav-kvalitetsbilleder eller på anden måde stødende indhold. Nympho tager ikke ansvar for slettet indhold.

Ikke tilladt
Det er ikke tilladt at have annoncer der fremviser vold, dyr, børn, gravide eller andet materiale af mere ekstremt karakter. Der må heller ikke fremgå narkotika eller lign på billeder og videoer.

Aldersgrænse
Alle brugere af sitet skal være fyldt 18år. Der må altså ikke laves en profil, annonce, opslag eller andet indhold af en person herunder. Ligeledes må der heller ikke fremgå eller snakkes om personer under 18år.

Følge dansk lovgivning
Alle annonceres indhold skal følge dansk lovgivning. Dette gælder både tekster, billeder og videoer.

Sletning/Deaktivering af indhold og profiler
Overholdes ovenstående retningslinier ikke vil profiler, annoncer eller opslag bliver bedt ændret, deaktiveret eller slettet helt. Der refunderes ikke penge, hvis en annonce fjernes der er i strid med retningslinierne.

Ansvarlig for indhold
Ejeren af annoncen eller opslag er selv ansvarlig for indholdet på annoncen, det gælder både billeder, videoer og tekster. Nympho.dk kan altså ikke holdes ansvarlig for ulovlig brug af indhold eller indhold der strider imod dansk lovgivning. Dog vil vi tage stikprøver for at undgå indhold der strider imod vores retningslinier.

Teknisk ansvarlig
Nympho.dk vil til hver en tid sørge for at opretholde en professionel portal og sikre så vidt det er muligt at der ikke kommer nedbrud eller opstå andre tekniske udfordringer. Skulle det ske vil vi rette op på det hurtigst muligt. Der ud over tages der daglig backup så indhold kan genskabe i kritiske situationer.

Ændringer
Ovenstående retningslinier kan til en hver tid ændres af nympho.dk

Samtykke

Ejer af indhold giver samtykke til, at foto og video, må anvendes ubegrænset af nympho.dk som led i formålsbestemt aktiviteter. Dette gælder med hensyn til sammenhæng, format, placering og medie, herunder på internettet og på sociale medier, hvor optagelserne kan blive delt blandt brugere.

* Ønsker du ikke at dit materiale bliver brugt andre steder end på nympho.dk, bedes du rette henvendelse til support@nympho.dk inden du aktivere din annonce.

Mediebrug

Nympho.dk:
Billeder og videoer vil blive præsenteret i forskellige sammenhænge på nympho.dk. På egen profileside, oversigtssider, andres profilesider, etc.

Sociale platforme:
Billeder og videoer vil ikke blive præsenteret på sociale kanaler, herunder Instagram, twitter, facebook og andre fremtidige sociale platforme uden samtykke fra ejeren af billederne.

Digital annoncering:
Billeder og videoer vil ikke blive brugt til annoncering og promovering af nympho.dk på relevante websites i forbindelse med markedsføring af nympho.dk uden samtykke fra ejeren af billederne.

Trykt annoncering:
Billeder og videoer vil ikke blive brugt til annoncering og promovering af nympho.dk i trykte medier, facader eller lign. i forbindelse med markedsføring af nympho.dk uden samtykke fra ejeren af billederne.

Varighed
Samtykke til billeder og video gælder 2 år fra seneste annonceaktivering.

Persondatapolitik

Dataansvarlig
Urban Media har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangs-punkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger på nympho.dk sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Hvilke data behandler vi
Vi behandler kun de oplysninger du giver hos i forbindelse med oprettelse af din profil og annonce. Herunder dit navn, køn, alder, telefon og email.

Opbevaring af data
Alle annonce data bliver gemt i vores database. Billeder og videoer ligger på vores webserver. Begge dele bliver hosted af en professionel hostingudbyder i danmark.

Adgang til personlige oplysninger
Ingen oplysninger der ikke allerede er tilgængelige på den offentligt side vil blive videregivet til trejdepart.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for den dataansvarlige.

Ret til indsigt og berigtigelse
Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen. Du har ligeledes ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet. Dette kan gøre ved at logge ind med din profil eller kontakte vores support på support@nympho.dk.

Ret til sletning eller "retten til at blive glemt"
Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Sletning af data
Profiler der ikke har logget ind i 24 måneder vil blive slettet permanent.

Email og SMS
Profiler på nympho.dk vil modtage notifikations email og sms'er, f.eks. i forbindelse med oprettelse og udløb af annoncer og andre service informationer.

Handelsebetingelser

Betaling (kreditkort/bankoverførsel)
For at en annonce skal være synlig på nympho.dk skal der købes en løbetid. Dette er en engangbetaling og annoncen er synlig i den periode der er købt. Der kan til en hver tid købe længere tid til annoncen, både før og efter annoncen er udløbet.

Det er muligt at betale med med dankort, visa og andre gængse kreditkort. Der er også muligt at betalt via direkte bankoverførsel.

I tilfælde af bankoverførsel vil annoncen blive aktiveret samme dag som betalingen er registreret. Den købte løbetid vil ligeledes gælde fra den dag. Det er vigtigt at annoncens ID bliver sat på som reference, da det er den annonce der vil få løbetiden.

Opsigelse
En annonce løber som udgangpunkt i hele den købt periode. Ønskes annoncen slettet eller deaktiveret før annoncen normale udløbe skal der sender en mail til support@nympho.dk.

Ønskes en profil lukket og derved alle annoncer skal der rettes henvendelse til support@nympho.dk.

Fortrydelsesret
Da der er tale om en online ydelse der tages i brug direkte efter køb, er der ikke nogen fortrydelser ret. Du har selvfølgelig lov til at opsige din annonce igen, men vi kan ikke tilbage betale dig for dit køb.